Vmalby s.r.o. - Barvy

RAL barvy

Přehled RAL barvy k otevření zde (PDF)

 

DETOXY COLOR

detoxy colorVšude kolem nás jsou látky, které škodí! Způsobují alergie, astma a ekzémy. Unikátní barva DETOXY COLOR ho umí aktivně likvidovat díky využití fotokatalytického jevu a slunečního světla. Je první nátěrová barva, která je skutečně účinná proti plynným i kapalným polutantům a zároveň má antimikrobiální a antifungicidní účinek na denním i umělém světle. Jeho základem je speciální fotokatalyzátor, vyráběný podle vlastního, autorsky chráněného výrobního postupu. Ten je výsledkem víceletého společného výzkumu Ústavu anorganické chemie České akademie věd Praha a podnikového výzkumu Rokospol a. s.

DETOXY COLOR lze oprávněně označit za barvu, která čistí vzduch. Účinně rozkládá bacily a choroboplodné zárodky, veškeré alifatické a aromatické uhlovodíky (propan, butan, benzín, xylen, benzen) a všechny nebezpečné produkty kouření. Je proto skutečně významným příspěvkem k ochraně životního prostředí.

Co to je Fotokatalýza.

V přírodě probíhá proces, při kterém se za přítomnosti slunečního světla složité organické látky rozkládají na jednoduché, především na vodu a kysličník uhličitý. Tento jev se nazývá fotodegradace či fotomineralizace. Na jeho nastartování je obvykle nutná vyšší intenzita světla a delší doba. Je tedy také fotokatalýzou, i když probíhá v obráceném směru než fotosyntéza. V běžné praxi si tohoto jevu můžeme všimnout například jako vyblednutí barev textilu nebo fasád, jemné popraskání až olupování nátěru na oknech a podobně.

Teď je na místě otázka, jak lze fotodegradaci využít v náš prospěch. Při vývoji fotokatalyticky aktivní barvy DETOXY COLOR, rozkládající nežádoucí plynné i kapalné emise škodlivin, bylo především nutné najít látky, které jsou na světlo mimořádně citlivé, tzv. fotokatalyzátory. Mezi nejznámější tyto látky patří kysličník titaničitý (titandioxid),čili běžný a často používaný bílý pigment. Jeho fotokatalytická účinnost je silně závislá na velikosti částic a na způsobu jejich přípravy. Nejjemnější částečky TiO2 (až velikosti nano) mají velký aktivní povrch a proto i vyšší účinnost. Jsou účinné hlavně při intenzivním osvětlení, převážně UV částí slunečního světla.

Vmalby s.r.o. - Veškeré nátěry a malby ve světě profesionálních aplikací

www.vmalby.cz / vmalby@vmalby.cz

Tel.: +420 775 242 809

úvod / profil / projekty / luxusní malby / reference / fotogalerie / kontakt

NAVRCHOLU.cz